DIFERENȚE INTERINDIVIDUALE PRIVIND ABILITĂȚILE PARENTALE ÎN COPILĂRIA TIMPURIE: O ANALIZĂ MULTINIVELARĂ CENTRATĂ PE MAMĂ ȘI COPIL

Număr proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0934

Număr contract: 135 din 12/07/2017

Sumă totală: 850.000,00 RON

Sursă finanțare: Autoritatea Națională Română pentru Cercetare Stiințifică, CNCS - UEFISCD


Raport Științific 2017

Rezumat

Comportamentul parental uman a reprezentat un domeniu de interes al cercetătorilor pentru mai mult de patru decenii. Studiile realizate până în prezent s-au focalizat pe constructe globale cum ar fi stilul parental și mai puțin pe identificarea predictorilor comportamentelor parentale specifice. Proiectul de față își propune o analiză multinivelară a potențialilor predictori ai comportamentului parental ce țin de mamă și copil. De asemenea, o abordare micro-analitică ghidează felul în care vom analiza comportamentele parentale. Având în vedere gradul de solicitare pe care copilăria timpurie îl reprezintă pentru părinți, am ales să ne focalizăm pe această perioadă critică a dezvoltării. Primul obiectiv al acestui proiect este investigarea factorilor care afectează comportamentul parental prin utilizarea unei secvențe longitudinale, care se va întinde din momentul în care copiii vor avea 10-12 luni până când aceștia vor avea 30-32 de luni. Vom analiza factori genetici, emoționali, temperamentali ce țin de mamă precum și predispoziția acesteia spre psihopatologie ca și potențiali predictori ai comportamentului parental. De asemenea, vom lua în considerare și factorii genetici și temperamentali ce țin de copil precum și predispoziția acestuia spre psihopatologie ca potențiali predictori ai comportamentului parental. Al doilea obiectiv este oferirea unei analize nuanțate și detaliate a comportamentelor parentale prin utilizarea unor observații micro-analitice ale unor categorii majore a comportamentului matern. Al treilea obiectiv este să analizăm, prin utilizarea tehnologiei eye-tracking, distorsiunile atenționale ale mamei în ceea ce privește emoțiile pozitive și negative ale propiului copil, prin utilizarea unor secvențe video ale interacțiunii dintre mamă și copil. Această paradigmă nouă și originală este extrem de relevantă întrucât există puține studii care evaluează alocarea atenției în contextul unor situații dinamice sau a unor expresii emoționale dinamice.


Rezultate așteptate

Proiectul de față oferă noi paradigme experimentale cu o validitate ecologică mai ridicată în ceea ce privește anatomia abilităților parentale în coplilăria timpurie. În mod specific, vom adapta proceduri observaționale și scheme de codare pentru a putea evalua, în cazul mamelor, abilitățile de tip mind-mindness, strategiile de reglare emoțională, strategiile de disciplinare, control negativ, toleranță la distresul copilului și sensibilitate. De asemenea, pentru evaluarea pr0ceselor cognitive de la nivel micro, precum distorsiunile atenționale relaționate cu procesarea emoțiilor exprimate de propriul copil, vom dezvolta o paradigmă atențională inovativă utilizând tehnologia de tip eye-tracking în raport cu vizionarea unor secvențe video care ilustrează interacțiunea mamei cu propriul copil. Această paradigmă considerăm a fi sensibilă în surprinderea diferențelor interindividuale cu privire la mecanismele de orientare atențională de tip exogen și endogen și în delimitarea componentelor atenționale implicate în aceste distorsiuni. Totodată, prin genotiparea diadelor mamă-copil în raport cu genele candidate pentru comportamentele parentale sensibile, proiectul de față oferă date empirice relevante pentru abordările teoretice referitoare la bazele genetice ale abilităților parentale. În cele din urmă, analiza longitudinală va permite extragerea unor informații relevante cu privire la stabilitatea și schimbările care pot fi observate în raport cu variabilele testate.